I SANNHETENS LYS – GRALSBUDSKAP av Abd-ru-shin

gralsbudskap

«I den skapelseskunnskapen som jeg har gitt i mitt budskap, og med den dermed forbundne forklaringen av alle selvvirkende lover i skapelsen, som man også kan kalle naturlover, viser hele skapelsesveven seg sammenhengende, og den lar klart erkjenne alle prosesser, og følgelig meningen med hele menneskelivet, og dermed demonstrerer den også dets hvorfor og hvorhen i uangripelig følgeriktighet, og gir derfor svar på alle spørsmål, når bare mennesket alvorlig
søker etter dem.»

  • – Abd-ru-shin