Gralsbudskap

I Sannhetens Lys - Gralsbudkskapet

De tre bindene av verket «I Sannhetens Lys» omfatter til sammen 168 foredrag, som alle bygger på hverandre og slik gir et fullstendig bilde av skapelsessammenhengen.

Denne omfattende verdensforklaringen bygger på et grunnlag av våre kjente naturlover, og avdekker livets skjulte sammenhenger for leseren og dermed gir verdifull livshjelp.

Forelesningene som er samlet i denne boken ble til i perioden 1923-1938.

Les mer »

Hvem var Abd-ru-shin?

Abd-ru-shin

Abd-ru-shin, forfatteren av verket «I sannhetens lys» het opprinnelig Oskar Ernst Bernhardt. Han var tysk og ble født 18. april 1875 i Bischofswerda, nær Dresden. Betydningen av navnet Abd-ru-shin, som han brukte da han skrev sitt Gralsbudskap, kan gjengis med «Lysets Tjener».

1928 flyttet Oskar Ernst Bernhardt til Østerrike, der han bodde til nazistene beslagla hans eiendom og forbød verket «I Sannhetens Lys».

Les mer »

Stiftelsen Gralsbudskapet

Stuttgart, Lenzhalde

Stiftelsen Gralsbudskapet (Stiftung Gralsbotschaft) er en ideell, tverrkirkelig institusjon. Den ble grunnlagt 1951 etter initiativ fra Maria Bernhardt, enken etter forfatteren av „Gralsbudskapet“, og tilbyr et program av utvalgte publikasjoner om livssyn og nærliggende emner.

Sentralt i forlagets program står verket „I Sannhetens Lys – Gralsbudskapet“ av Abd-ru-shin. I tillegg til dette livssynsmessige grunnlagsverket, som hittil er oversatt til 23 språk og er tilgjengelig i rundt 90 av verdens land, tilbys det en lang rekke andre skrifter.

Les mer »