Informasjon om utgiver og personvern

Dette nettstedet tilbys av Stiftelsen Gralsbudskapet:

Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Tyskland

Telefon: + 49 7156 9532-15
Fax: + 49 7156 18663
E-post: info@nullgral.de

Momsregisternummer/Tyskland: DE 147839347

Direktør: Michael Oort

Bidragskonto:
Baden-Württembergische Bank
BIC: SOLADEST600

IBAN: DE06 6005 0101 0002 4489 07
Stiftelsen Gralsbudskapet er en offentlig myndighetsgodkjent stiftelse, innført i stiftelsesregisteret under regjeringspresidiet i Stuttgart.

 

Erklæring om personvern

1. Gyldighetsområde

1.1 For bruk av nettstedet www.gralsbudskap.org gjelder nedenstående erklæring om personvern. Nettstedet tilbys av Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Deutschland.

1.2 Vern om brukernes personlige data er viktig for oss, fremfor alt med hensyn til personvernet ved behandling og bruk av slik informasjon. Personrelaterte data blir innhentet, behandlet og anvendt i henhold til bestemmelsene til den tyske telemedialoven (TMG) og den tyske forbundsrepublikkens datavernlov (BDSG).

 

2. Automatisert datainnhenting og behandling gjennom nettleseren

2.1 Som vanlig på alle nettsteder innhenter og lagrer vår server automatisk og midlertidig i serverens loggfiler følgende data, som blir formidlet av nettleseren, dersom ikke denne funksjonen er blitt deaktivert av brukeren:

 • IP-adressen til brukerens datamaskin
 • Dataopprop fra klienten
 • Http-svarkode
 • Nettstedet brukeren har oppsøkt nettstedet fra (referrer-URL)
 • Klokkeslett for serveropprop
 • Type og versjon av nettleser
 • Operativsystemet til brukerens datamaskin

En personrelatert behandling av serverloggfilene finner ikke sted. Tilbyder kan ikke tilordne slike data til bestemte personer. En sammenføring av disse data med andre datakilder blir ikke foretatt, unntatt dersom brukeren sier seg villig til dette, for eksempel ved å abonnere på nyhetsbrev (se avsnitt 3.2).

2.2 Dette nettstedet bruker Piwik, en Open-Source-Software som oppretter besøksstatistikk. Piwik bruker cookies (allment om dette: se avsnitt 5). Informasjonen generert av en cookie ved bruk av nettstedet blir lagret på nettstedets server i Tyskland. IP-adressen blir forkortet straks etter behandling, og blir dermed anonymisert før den lagres.

For å sette inn en cookie må brukerens nettleser være innstilt på å godta cookies fra tredjepart, idet Piwik av tekniske grunner blir drevet fra et annet domene enn dette nettstedet. Alternativt kan brukeren sette inn en DNT-Header („do not track“-melding) fra nettleseren, som overstyrer Piwik og også utgjør en virksom sperre mot nettanalyse.

 

3. Innhenting og behandling av frivillig meddelte data

3.1 Dersom brukeren selv formidler personrelaterte data per e-post eller via nettstedet (etternavn, fornavn, epost-adresse, postadresse) skjer dette generelt på frivillig basis. Disse data blir tatt i bruk ved svar på forespørsler, ved gjennomføring av avtaleforhold, effektuering av bestillinger og til egen markeds- eller holdningsundersøkelse og for egeninformasjon per post og e-post. Ytterligere behandling, særlig videreformidling av data til tredjepart som grunnlag for reklame, markeds- eller holdningsundersøkelse forekommer ikke.

3.2 Brukere som vil abonnere på nettstedets nyhetsbrev må oppgi epost-adresse, og har mulighet til frivillig å opplyse navnet sitt. Sammen med epost-adressen blir også de data som automatisk blir overført fra brukerens nettleser (operativsystem, nettlesertype og versjon, referrer-URL og brukerens IP-adresse) innhentet og lagret. Disse data blir bare anvendt til kommunikasjon med brukeren innenfor rammen av nyhetsbrevabonnementet. Brukere som abonnerer på nyhetsbrevet gir dermed samtykke til at forlaget kan lagre disse data for å kunne sende ut nyhetsbrevet. Disse data blir ikke anvendt på noen annen måte. Brukere kan til enhver tid trekke samtykke tilbake. Samtykke kan trekkes tilbake ved å endre nyhetsbrev-innstillingene på nettstedets nyhetsbrev-side.

 

4. Videreformidling til tredjepart

Personrelaterte data formidlet av brukere blir prinsipielt ikke videreformidlet til tredjepart. En videreformidling skjer bare

 • innenfor rammen av brukerens samtykke
 • innenfor rammen av å besvare spørsmål fra brukere, effektuere bestillinger og benyttelsen av våre tjenester via kontraktsfestede underleverandører, som bare mottar data for å utføre avtalte tjenester og får bruke data utelukkende til dette.
 • innenfor rammen av oppdragsdatabehandling i henhold til § 11 i forbundsrepublikken Tysklands lov om personvern (BDSG) ved tjenesteyter etter bestemmelsene i BDSG eller
 • innenfor rammen av oppfyllelsen av rettslig plikt overfor opplysningsberettigede etater.

 

5. Cookies

Dette nettstedet benytter cookies. Cookies er små digitale tekstfiler som lagres lokalt i bufferen til brukerens nettleser. Formålet med cookies er først og fremst å gjenkjenne nettlesere. Cookies brukes til sambandsavvikling og til statistisk analyse. Cookies inneholder ingen personrelaterte data. Brukere kan stille inn nettleseren til ikke å lagre noen cookies på harddisken, eller at allerede lagrede cookies blir slettet igjen. Brukere bes følge anvisningene i hjelpefunksjonen til den aktuelle nettleseren, når det gjelder sperring mot såvel som sletting av cookies.

 

6. Samkjøring av tjenester og innhold fra tredjepart

Nettstedet presenterer video som er produsert med videotjenesten til YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“).

Dersom en YouTube-Video er lagt direkte inn i vårt nettsted, blir innholdet i en slik innlagt video formidlet direkte fra YouTube til brukerens nettleser. Samtidig blir visse data overført fra brukerens nettleser til YouTube. Dette skjer uavhengig av om brukeren klikker på videoen eller ikke. Vårt nettsted har ingen innflytelse på omfanget av data som YouTube innhenter på denne måten. Ut fra nyeste tilgjengelige informasjon handler det om følgende data, som særlig skal lette visningen av den innlagte YouTube-videoen:

 1. besøkte side på vårt nettsted som inneholder videoen,
 2. rutinemessig overførte data fra brukerens nettleser (IP-adresse, nettlesertype og –versjon, operativsystem, klokkeslett),
 3. ved registrerte kontohavere hos YouTube og/eller Google innhentes Google-brukeridentifikasjon.

YouTube-videoer som er lagt ut på siden kan blendes ut med Add-Ons til nettleseren, slik at YouTube ikke innhenter noen data.

6.2. Google Maps

Kart vist på nettstedet er lagt inn fra Google Maps, som er drevet av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ved bruk av Google Maps innhenter, lagrer og bearbeider Google også data om brukerens benyttelse av Maps-funksjonen.

Så snart brukere åpner en nettside der et kart fra Google Maps er lagt inn, overfører Google opplysninger om besøk på våre sider, inkludert brukerens IP-adresse, til en av Googles servere i USA og lagrer dem der.

Informasjon om databehandlingen til Google fins i personvernerklæringen til Google:

https://www.google.com/privacypolicy.html.

Brukere kan blokkere Googles datainnhenting med en Add-On til nettleseren. Informasjon om dette fins på Add-On-sidene til brukerens nettleser.

 

7. Innsynsrett

Ved forespørsel per post eller e-post opplyser tilbyder kostnadsfritt om brukerens personrelaterte data som vårt nettsted mottar og lagrer. Skriftlig henvendelse rettes til Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart  eller via epost-adressen info@nullgral.de.

I tillegg til dette har brukere i henhold til lovens bestemmelser rett til korrigering, sperring og sletting av personrelaterte data.