Innholdsoversikt

De tre bindene i verket „I Sannhetens Lys“ omfatter til sammen 168 foredrag, som alle bygger på hverandre og slik gir et fullstendig bilde av skapelsessammenhengen.
Verket „I Sannhetens Lys – Gralsbudskapet“ er bygd opp slik at det først fremstiller enkle begreper eller saksforhold, og fortsetter til stadig mer omfattende forklaringer, og derfor anbefales det å lese foredragene i dette verket i rekkefølge.

Nedenfor finnes oversikten over innholdet i foredragene i riktig rekkefølge.

 

BAND I

 1. Hva søker dere?
 2. Skriket etter Hjelperen
 3. Antikrist
 4. Sedelighet
 5. Våkn opp!
 6. Om å tie
 7. Oppstigning
 8. Kultus
 9. Tilstivning
 10. Barnlighet
 11. Kyskhet
 12. Det første skritt
 13. Verden
 14. Betlehems Stjerne
 15. Kampen
 16. Moderne åndvitenskap
 17. Falske Veier
 18. va skiller så mange mennesker fra lyset idag?
 19. Det var engang …!
 20. Villfarelser
 21. Menneskeordet
 22. Kvinnen i etterskapelsen
 23. Hengivelse
 24. Åndens treghet
 25. Jordmennesket fremfor sin Gud
 26. Alt der døde i skapelsen skal bli vekket, til sin egen rettergang!
 27. Livets bok
 28. De Tusen Års Rike
 29. Et nødvendig ord
 30. Den store kometen
 31. Verdenslæreren
 32. Den fremmede
 33. Redning! Frelse!
 34. Herrens Språk