Den Internasjonale Gralsbevegelsen

Den internasjonale Gralsbevegelsen er en fri, tverrkirkelig forening.

Med begynnelsen av utgivelsen av Abd-ru-shins skrift med Gralsbudskapet «I Sannhetens Lys», fantes det snart mennesker som ønsket å leve i henhold til skapelseskunnskapen som er lagt frem i Gralsbudskapet. Og alltid når folk samles om å oppnå bestemte mål, kreves det samråd om alle de enkelte oppgavene. Dette gjelder selvfølgelig også for de frie sammenslutningene som fra 1927 av dannet røttene til Gralsbevegelsen.

Abd-ru-shin ville verken grunnlegge en ny kirke eller en religion, eller være leder eller overhode. Hans Gralsbudskap er rettet til det enkelte mennesket, fordi den enkelte selv ved egen innsats må komme til nødvendig kunnskap.

Gralsbevegelsen er altså en samlebetegnelse for den frivillige innsatsen for å spre kunnskap om Gralsbudskapet og anvende det på alle områder av livet. Om dette arbeidet og de foreningene som gikk sammen i Gralsbevegelsen sa Abd-ru-shin i 1927:

«Om jeg enn selvsagt med glede hilser foreningene, så kan jeg likevel ikke lede dem, kan heller ikke være medlem der; for slike bestrebelser fører til sist alltid til bindinger for den som de grupperer seg om […] Fri må jeg være og forbli i det jeg har å si!»

Grupper av personer som bekjenner seg til Gralsbudskapet skaper grunnlaget og den ytre rammen for å utføre timer med felles Gudstilbedelse (andakt) og Gralshøytider. Disse korte andaktene, vanligvis holdt søndag, er det mange som anser som et høydepunkt i dagliglivet. Gralsbevegelsens lokaler (som benyttes utelukkende til dette) blir smykket med blomster, det spilles vakker musikk, og det holdes tekstlesning fra Gralsbudskapet, etterfulgt av bønn.

Ved siden av å tilby andakter på søndager og helligdager for segl-bærende bekjennere og for lesere som er interessert i Gralsbudskapet, er utbredelsen av Gralsbudskapet et hovedinnsatsområde for den internasjonale Gralsbevegelsen.

Det ideelle aktivitetsområdet, med andakter og Gralshøytider, foredrag, opplesninger, diskusjonskvelder, seminarer, barne- og ungdomsarrangement, kunstutstillinger, konserter og enda mer, utgjør virket til Gralsbevegelsen. Videre arrangerer Gralsbevegelsen også internasjonale tilstelninger.

Støtte til dette krever en organisasjonsstruktur som er begrenset til det nødvendigste, og som alltid er tilpasningsdyktig i møte med nye omstendigheter. Grunnlaget for den internasjonale Gralsbevegelsen utgjøres av nasjonale Gralsbevegelser i rundt 40 land. Lederne for Gralskretsene, den nasjonale Gralsbevegelsen og lederen for den internasjonale Gralsbevegelsen har ansvar for å fremme og koordinere alt dette arbeidet.

En Gralskrets samler personer som finner sitt livsgrunnlag i boken «I Sannhetens Lys – Gralsbudskapet» av Abd-ru-shin. Uavhengig av tro og kirketilhørighet henvender Gralen seg direkte til den enkelte og viser veier til å erkjenne Gud, verden og seg selv.

Å bekjenne seg til Gralsbudskapet er en personlig beslutning, og medfører hverken at man binder seg til Gralsbevegelsen eller en Gralskrets. Gralskretser finnes mange steder i mange land. Disse blomstrer takket være frivillig innsats og støtte. På søndager og spesielle helligdager blir det holdt felles andakter.

I tillegg til andakter fastsatte Abd-ru-shin også Gralshøytider. Både forløp og gjennomføring av alle disse ble opprinnelig fastlagt Abd-ru-shin, og Gralsbevegelsen anser disse rettesnorene som bindende.

De fleste steder for tilbedelse og templene i den internasjonale Gralsbevegelsen er eid av uavhengige ideelle organisasjoner og stiftelser i de enkelte land. Flere forlag er dessuten aktive i spredningen av Gralsskriftene. Disse juridiske personene er hovedsakelig finansiert ved frivillige bidrag.

Den enkelte har ingen forpliktelser overfor fellesskapet, men heller ingen rettigheter. Det spørres ikke om medlemskap i andre religiøse grupper eller kirkesamfunn. For tiden er det nesten 40 000 segl-bærende medlemmer, som etterstreber et liv i henhold til Gralsbudskapet. Kretsen av lesere og bidragsytere er langt større. Mer informasjon om Gralsbevegelsen finnes på nettstedet:

www.grailmovement.net

Den Internasjonale Gralsbevegelsen
Marktstraße 19
6130 Schwaz
Østerrike
Telefon: (+43) (0) 5242 71383
Faks: (+43) (0) 5242 71383-14
E-post: office@nullinternationale-gralsbewegung.org