Stiftelsen Gralsbudskapet

Stiftung Gralsbotschaft Hauptsitz Stuttgart
Stiftelsen Gralsbudskapet (Stiftung Gralsbotschaft) er en ideell, tverrkirkelig institusjon. Den ble grunnlagt 1951 etter initiativ fra Maria Bernhardt, enken etter forfatteren av „Gralsbudskapet“, og tilbyr et program av utvalgte publikasjoner om livssyn og nærliggende emner.

Sentralt i forlagets program står verket „I Sannhetens Lys – Gralsbudskapet“ av Abd-ru-shin. I tillegg til dette livssynsmessige grunnlagsverket, som hittil er oversatt til 22 språk og er tilgjengelig i rundt 90 av verdens land, tilbys det en lang rekke andre skrifter.

Stiftelsen Gralsbudskapet (Stiftung Gralsbotschaft) utgir kun den siste, endelige versjonen av verket „I Sannhetens Lys – Gralsbudskapet“ av Abd-ru-shin. Forfatteren arbeidet i sine siste jordiske år med å klargjøre og fullføre Gralsbudskapet, og bare denne siste versjonen skulle utgis på nytt. Stiftelsen Gralsbudskapet (Stiftung Gralsbotschaft) fastholder dette uttrykkelige ønsket, slik det ble gjort kjent av Maria Bernhardt og Irmingard Bernhardt, som sin rettesnor.

Å formidle varige verdier og ansporing til et bevisst liv er en viktig ideell målsetting for alle utgivelsene til Forlaget Stiftelsen Gralsbudskapet (Verlag der Stiftung Gralsbotschaft). Den økende etterspørselen etter audiovisuelle fremstillinger møter forlaget med tallrike lydbokproduksjoner. Fra 2011 har forlaget utgitt sitt samlede forlagsprogram også i digital versjon i form av E-bøker.