Tankens kraft

Christopher Vasey

Christopher Vasey

Dato/Tid
02.10.2019
18:00 - 19:30 Uhr

Adresse
Litteraturhuset (Nedjma-salen)

Wergelandsveien 29
0167 Oslo
Norway
Navigasjon til dette stedet

Kommende hendelser på dette stedet


Tankens kraft
I henhold til Gralsbudskapet

Foredrag på engelsk
ved Christopher Vasey

Vi tenker hele tiden derfor bør det være veldig klart til oss hva tanker er. Men hva egentlig er tanker ? Hva består de av? Selv om tanker er usynlige, har de sannsynlig en viss konsistens ettersom de kan sendes, mottas og noen ganger utøve makt over oss og våre omgivelser.  Hvorfor  kan tanker fortsette å ha innflytelse på oss og våre omgivelser etter at de er sluppet ut? Med å forstå bedre hva tanker er, kan vi forstå våre selv bedre.

Foredragsholder:
Christopher Vasey er fra Sveits, han er naturopat og forfatter av bøker om alternativ medisin og emner innen spiritualitet. Siden 1988 har han skrevet mer enn 30 bøker, som har blitt utgitt på mange språk. Han er også en hyppig brukt foredragsholder.

Inngang fri

Kontakt:
E-Mail: info(at)gralsbudskapet.org
Telefon: 902 38 327