Til følge på veien!

Bindet for øynene faller, og tro blir til overbevisning. Bare i overbevisningen ligger frigjøring og frelse!

Jeg taler bare til dem som søker i alvor. De må ha evnen og viljen til saklig å granske dette saklige! Religiøse fanatikere og forvirrede fantaster har å holde seg vekk; for de skader Sannheten. Men de ondsinnede og usaklige skal finne sin dom i ordene selv.

Budskapet vil bare treffe dem som ennå bærer en gnist av Sannheten i seg, og lengselen etter virkelig å være menneske. For alle disse blir det også et lys og en stav. Uten omveier fører det ut av alt kaoset under den rådende forvirringen.

Det etterfølgende Ordet bringer ikke en ny religion, men det skal være fakkelen for alle alvorlige lyttere og lesere, til å finne den rette veien, som leder dem til den etterlengtede høyden.

Bare den som beveger seg selv, kan komme åndelig fremover. Dåren som griper til fremmede hjelpemidler i form av ferdige oppfatninger, følger sin sti bare som på krykker, mens legemets egne sunne lemmer er tatt ut av bruk.

Men så snart han uredd tar i bruk alle de ferdighetene, som hviler i ham i påvente av vekkeropet, som utstyr til oppstigningen, forvalter han pundet som ble betrodd ham etter sin Skapers Vilje, og vil lekende lett overkomme alle hindringer som vil legge seg i veien for ham som en avsporing.

Derfor: våkne! Bare i overbevisningen hviler den rette troen, og overbevisning oppstår bare når man skånselløst avveier og gransker! Stå som levende i deres Guds vidunderlige skapelse!

Abd-ru-shin